top of page

Den muntre bargästenFoto: Triart

– Är det inte fantastiskt ändå?

– Vilket då?

– Allt, allt! Allt är fantastiskt.

– Jojo

Comments


bottom of page