En riktig bamse


Inte så sällan träffar man på denna jättelarv så här års. Det är träfjärilens rejäla avkomma som är på väg att förpuppa sig till nästa säsong. Uppåt 1 dm (!) lång och riktigt fullmatad. Larven lever upp till ett par år inne i en mindre frisk trästam och det är just när den är på väg ut till förpuppningen som du kan komma att korsa dess väg.

Den kallas också Trädödare. Alltså inte träd-dödare, som jag trodde, inte heller trä-dödare utan ska läsas som träd-ödare. Alltså en som ödelägger träd med sina gångar. Fjärilen är inte så i ögonfallande. En anonym  gråbrun nattfjäril som skugglikt rör sig genom augustimörkret.

Cossus Cossus på franska