top of page

That’s what friends are forDet har flyttats prylar, släpats, röjts, klippts, planterats,  städats, burits, hämtats, monterats och än är det långt från slut.

Dom har kommit med ideer, wienerbröd, kramar och uppmuntran.

Mina vänner, grannnar och kompisar. Man blir rent av lite rörd.

Tack!

Dessutom står Motala Kommun för ett fantastiskt stöd.


Keep smiling, keep shining Knowing you can always count on me, for sure That’s what friends are for For good times and bad times I’ll be on your side forever more That’s what friends are for

コメント


bottom of page