top of page

Vi ger oss inte. Men vill fred.Allegro Jag spelar Haydn efter en svart dag och känner en enkel värme i händerna.

Tangenterna vill. Milda hammare slår. Klangen är grön, livlig och stilla.

Klangen säger att friheten finns och att någon inte ger kejsaren skatt.

Jag kör ner händerna i mina haydnfickor och härmar en som ser lugnt på världen.

Jag hissar haydnflaggan – det betyder: »Vi ger oss inte. Men vill fred.«

Musiken är ett glashus på sluttningen där stenarna flyger, stenarna rullar.

Och stenarna rullar tvärs igenom men varje ruta förblir hel.

Tomas Tranströmmer ”Den halvfärdiga himlen”, 1962

Comments


bottom of page